Mga Katanungan

Zinazovuma sasa | leo | wiki hii | mwezi huu | mpya zaidi
 1. Kiswahili

  Kumpa mtu nyama ya ulimi ni

 2. kiswahili

  Ni Nini maana ya ulimweka mbele

 3. kiswahili

  kinyume cha uhasama, ukarimu na chuki

 4. Kiswahili

  Kinyume cha chuki

 5. kiswahili

  kinyume cha uhasama

 6. kiswahili

  nyama ya ulimi

 7. Kiswahili

  Kupiga bongo ni nini

 8. Kiswahili

  Ulimweka mbele: maana

 9. Kiswahili

  Ulimweke mbele

 10. Kiswahili

  Misemo ya ndumakuwili

 11. Kiswahili

  Misemo na maana zake

 12. Kiswahili

  Kinyume cha ukarimu

 13. A.uhsama

  B.ukarimu C.ushirikiano D.kumbuka E.chuki

 14. Kishwahili

  Maana ya nyama ya ulimi

 15. Kiswahili

  Kinyume cha uhasama na chuki

 16. Kiswahili

  Maana ya misemo nyama ya ulimi

 17. Kiswahili

  Ulimweka mbele

 18. Kiswahili

  Ndumakuwili

 19. Kiswahili

  Maana ya msemo kufaana kwa la jua na la mvua.

 20. Kiswahili

  Maana ya msemo nyama ya ulimi

 21. Kiswahili

  Kinyume Cha kusanya

 22. Kiswahili

  Mifano ya misemo ya kutumia tia

 23. Kiswahili

  Kusanya

 24. Kiswahili

  Unda vitenzi kutokana na mkufunzi

 25. kiswahili

  Andika maana ya misemo hii: a)nyama ya ulimi b)ulimweka mbele c)kupiga bongo d)ndumakuwili e)kufaana kwa la jua na la mvua.

 26. KISWAHILI

  Eleza maana ya misemo ifuatwayo a)giza la ukata..... b)meza mate machungu

 27. kiswahili

  Katika misemo tia fora inamaanisha nini

 28. kiswahili

  nini maana ya kumpa mtu nyama ya ulimi xD

 29. kiswahi

  maana ya misemo

 30. kiswahili

  Andika maana ya misemo hii: a)nyama ya ulimi b)ulimweka mbele c)kupiga bongo d)ndumakuwili e)kufaana kwa la jua na la mvua

 31. KISWAHILI

  ANDIKA MAANA YA MISEMO HII : (A) NYAMA YA ULIMI ( B) ULIMWEKA MBELE ( C) KUPIGA BONGO ( D) NDUMAKUWILI ( E) KUFAANA KWA LA JUA NA LA MVUA

 32. Kiswahili misemo

  Kutia moyo Kutia fora Kupiga jeki Kupiga debe

 33. Kiswahili

  Jmt

 34. Kiswahili

  Maana ya neno ukata

 35. Makwa

  Jaza neno ambalo ni kinyume cha lile lililopigwa mstari katika sentensi; (i) Vile vitu ulivyovichanganya itakubidi (ii) Bomba hili limeziba mwite fundi aweze

 36. Kiswahili

  Kumpa mtu nyama ya ulimi

 37. kiswahili

  tia sengesha lina maana gani

 38. Kiswahili

  Kinyume Cha neno jaza

 39. Kiswahili

  Kumpa mtu nyama ya ulimi

 40. Kiswahili

  Kutoa udhuru Kutia makali Kupiga ramli Kufanua irda Enda mbweu Tanua kifua Faya kun faya

 41. Kiswahili

  Neno kisabuni lina maana ipi

 42. Jiografia

  Apart from water vapour name three other substances found in the atmosphere

 43. Kiswahili

  geuza iwe kitenzi:Mkufunzi

 44. Kiswahili

  Maana mbili za sentensi hii: Mama alimlimia mwanawe shamba.

 45. Kiswahili

  Wimbo

 46. Kiswahili

  Acha mkono, angua kicheko, bwaga zani, biwi la simanzi, chukua mtu, chana mbuga, chanda na pete na fanya nongwa.