Mga Katanungan

Zinazovuma sasa | leo | wiki hii | mwezi huu | mpya zaidi
 1. Makwa

  Jaza neno ambalo ni kinyume cha lile lililopigwa mstari katika sentensi; (i) Vile vitu ulivyovichanganya itakubidi (ii) Bomba hili limeziba mwite fundi aweze

 2. Kiswahili

  Acha mkono, angua kicheko, bwaga zani, biwi la simanzi, chukua mtu, chana mbuga, chanda na pete na fanya nongwa.

 3. Kiswahili

  Wimbo

 4. Kiswahili

  Maana mbili za sentensi hii: Mama alimlimia mwanawe shamba.

 5. Kiswahili

  geuza iwe kitenzi:Mkufunzi

 6. Jiografia

  Apart from water vapour name three other substances found in the atmosphere

 7. Kiswahili

  Neno kisabuni lina maana ipi

 8. Kiswahili

  Kutoa udhuru Kutia makali Kupiga ramli Kufanua irda Enda mbweu Tanua kifua Faya kun faya

 9. Kiswahili

  Kumpa mtu nyama ya ulimi

 10. Kiswahili

  Kinyume Cha neno jaza

 11. kiswahili

  tia sengesha lina maana gani

 12. Kiswahili

  Unda vitenzi kutokana na mkufunzi

 13. Kiswahili

  Kumpa mtu nyama ya ulimi

 14. Kiswahili

  Maana ya neno ukata

 15. Kiswahili

  Jmt

 16. Kiswahili misemo

  Kutia moyo Kutia fora Kupiga jeki Kupiga debe

 17. KISWAHILI

  ANDIKA MAANA YA MISEMO HII : (A) NYAMA YA ULIMI ( B) ULIMWEKA MBELE ( C) KUPIGA BONGO ( D) NDUMAKUWILI ( E) KUFAANA KWA LA JUA NA LA MVUA

 18. kiswahili

  Andika maana ya misemo hii: a)nyama ya ulimi b)ulimweka mbele c)kupiga bongo d)ndumakuwili e)kufaana kwa la jua na la mvua

 19. kiswahi

  maana ya misemo

 20. kiswahili

  nini maana ya kumpa mtu nyama ya ulimi xD

 21. kiswahili

  Katika misemo tia fora inamaanisha nini

 22. KISWAHILI

  Eleza maana ya misemo ifuatwayo a)giza la ukata..... b)meza mate machungu

 23. kiswahili

  Andika maana ya misemo hii: a)nyama ya ulimi b)ulimweka mbele c)kupiga bongo d)ndumakuwili e)kufaana kwa la jua na la mvua.