Mga Katanungan

Zinazovuma sasa | leo | wiki hii | mwezi huu | mpya zaidi
 1. Kiswahili

  Kinyume Cha kusanya

 2. Kiswahili

  Kupiga bongo ni nini

 3. Kiswahili

  Ulimweka mbele: maana

 4. Kiswahili

  Ulimweke mbele

 5. Kiswahili

  Misemo ya ndumakuwili

 6. Kiswahili

  Misemo na maana zake

 7. Kiswahili

  Kinyume cha ukarimu

 8. Kiswahili

  Kumpa mtu nyama ya ulimi ni

 9. Kishwahili

  Maana ya nyama ya ulimi

 10. Kiswahili

  Kinyume cha uhasama na chuki

 11. Kiswahili

  Maana ya misemo nyama ya ulimi

 12. Kiswahili

  Ulimweka mbele

 13. Kiswahili

  Ndumakuwili

 14. Kiswahili

  Maana ya msemo kufaana kwa la jua na la mvua.

 15. Kiswahili

  Maana ya msemo nyama ya ulimi

 16. kiswahili

  nyama ya ulimi

 17. Kiswahili

  Mifano ya misemo ya kutumia tia

 18. Kiswahili

  Kusanya

 19. Kiswahili

  Methali yenyemaana sawa na mwombea dua humpata meenyewe

 20. Kiswahili

  Eleza maana zinazojitokeza katika mafungu yafuatayo; 1.Jambazi kutoka duniani liliiba 2.liliiba jambazi kutoka duniani 3.kutoka duniani jambazi liliiba 4.jambazi liliiba kutoka duniani.

 21. Kiswahili

  Kutoa udhuru

 22. Kiswahili

  Kinyume cha jaza

 23. Kiswahili

  Kinyume cha ukarimu ni nini?

 24. Kiswahili

  Mkufunzi

 25. Kiswahili

  Viungo vya kisarufi

 26. Kiswahili

  Kinyume Cha Tia

 27. Kiswahili

  Kinyume Cha tia

 28. Kiswahili

  Nahau tia fora huumanisha

 29. kiswahili

  maana ya faya kun faya

 30. Kiswahili

  Kinyume Cha neno jaza

 31. kiswahili

  Andika maana ya misemo hii: a)nyama ya ulimi b)ulimweka mbele c)kupiga bongo d)ndumakuwili e)kufaana kwa la jua na la mvua.

 32. KISWAHILI

  Eleza maana ya misemo ifuatwayo a)giza la ukata..... b)meza mate machungu

 33. kiswahili

  Katika misemo tia fora inamaanisha nini

 34. kiswahili

  nini maana ya kumpa mtu nyama ya ulimi xD

 35. kiswahi

  maana ya misemo

 36. kiswahili

  Andika maana ya misemo hii: a)nyama ya ulimi b)ulimweka mbele c)kupiga bongo d)ndumakuwili e)kufaana kwa la jua na la mvua

 37. KISWAHILI

  ANDIKA MAANA YA MISEMO HII : (A) NYAMA YA ULIMI ( B) ULIMWEKA MBELE ( C) KUPIGA BONGO ( D) NDUMAKUWILI ( E) KUFAANA KWA LA JUA NA LA MVUA

 38. Kiswahili misemo

  Kutia moyo Kutia fora Kupiga jeki Kupiga debe

 39. Kiswahili

  Jmt

 40. Kiswahili

  Maana ya neno ukata

 41. Makwa

  Jaza neno ambalo ni kinyume cha lile lililopigwa mstari katika sentensi; (i) Vile vitu ulivyovichanganya itakubidi (ii) Bomba hili limeziba mwite fundi aweze

 42. Kiswahili

  Unda vitenzi kutokana na mkufunzi

 43. kiswahili

  tia sengesha lina maana gani

 44. Kiswahili

  Kumpa mtu nyama ya ulimi

 45. Kiswahili

  Kumpa mtu nyama ya ulimi

 46. Kiswahili

  Kutoa udhuru Kutia makali Kupiga ramli Kufanua irda Enda mbweu Tanua kifua Faya kun faya

 47. Kiswahili

  Neno kisabuni lina maana ipi

 48. Jiografia

  Apart from water vapour name three other substances found in the atmosphere

 49. Kiswahili

  geuza iwe kitenzi:Mkufunzi

 50. Kiswahili

  Maana mbili za sentensi hii: Mama alimlimia mwanawe shamba.

 51. Kiswahili

  Wimbo

 52. Kiswahili

  Acha mkono, angua kicheko, bwaga zani, biwi la simanzi, chukua mtu, chana mbuga, chanda na pete na fanya nongwa.

 53. A.uhsama

  B.ukarimu C.ushirikiano D.kumbuka E.chuki

 54. kiswahili

  Ni Nini maana ya ulimweka mbele

 55. kiswahili

  kinyume cha uhasama, ukarimu na chuki

 56. Kiswahili

  Kinyume cha chuki

 57. kiswahili

  kinyume cha uhasama