KISWAHILI

ANDIKA MAANA YA MISEMO HII : (A) NYAMA YA ULIMI ( B) ULIMWEKA MBELE ( C) KUPIGA BONGO ( D) NDUMAKUWILI ( E) KUFAANA KWA LA JUA NA LA MVUA

  1. 👍
  2. 👎
  3. 👁

Jibu swali hili

Jina la kwanza

jibu lako