kiswahili

Andika maana ya misemo hii:
a)nyama ya ulimi
b)ulimweka mbele
c)kupiga bongo
d)ndumakuwili
e)kufaana kwa la jua na la mvua

  1. 👍
  2. 👎
  3. 👁
  1. Kukua bila tatizo lolote

    1. 👍
    2. 👎

Jibu swali hili

Jina la kwanza

jibu lako