Kiswahili

Kinyume cha uhasama na chuki

  1. 👍
  2. 👎
  3. 👁
  1. Kukasirika

    1. 👍
    2. 👎

Jibu swali hili

Jina la kwanza

jibu lako