KISWAHILI

Eleza maana ya misemo ifuatwayo a)giza la ukata..... b)meza mate machungu

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 1. meza mate machungu ni kupata tabu. giza la ukata ni kuwa maskini bila matumaini.

  1. 👍
  2. 👎
 2. Kupata tabu

  1. 👍
  2. 👎
 3. Meza mate Machungu ni kupata taabu Giza la ukata ni hali ya umaskini mkubwa

  1. 👍
  2. 👎
 4. Naomi jemutai

  1. 👍
  2. 👎
 5. Kumeza mate Machungu ni kuvumilia shida

  1. 👍
  2. 👎
 6. Doreen

  1. 👍
  2. 👎
 7. Meza mate machungu ni kuvumilia jambo lisilokuridhisha

  1. 👍
  2. 👎

Jibu swali hili

Jina la kwanza

jibu lako