kiswahili

Andika maana ya misemo hii:
a)nyama ya ulimi
b)ulimweka mbele
c)kupiga bongo
d)ndumakuwili
e)kufaana kwa la jua na la mvua.

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 1. nipee majibu

  1. 👍
  2. 👎
 2. cijui

  1. 👍
  2. 👎
 3. Jibu ni lipi

  1. 👍
  2. 👎
 4. Maana ya misemo ya nyama ya ulimi

  1. 👍
  2. 👎
 5. Kupiga bongo =kufikiria .

  1. 👍
  2. 👎
 6. Eleza maana ya misemo Nyama ya ulimi

  1. 👍
  2. 👎
 7. nipee majibu­čśö

  1. 👍
  2. 👎
 8. cjui

  1. 👍
  2. 👎

Jibu swali hili

Jina la kwanza

jibu lako