kiswahili

Andika maana ya misemo hii:
a)nyama ya ulimi
b)ulimweka mbele
c)kupiga bongo
d)ndumakuwili
e)kufaana kwa la jua na la mvua.

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 1. nipee majibu

  1. 👍
  2. 👎
 2. cijui

  1. 👍
  2. 👎
 3. Jibu ni lipi

  1. 👍
  2. 👎
 4. Maana ya misemo ya nyama ya ulimi

  1. 👍
  2. 👎
 5. Kupiga bongo =kufikiria .

  1. 👍
  2. 👎
 6. Eleza maana ya misemo Nyama ya ulimi

  1. 👍
  2. 👎
 7. nipee majibu😔

  1. 👍
  2. 👎
 8. cjui

  1. 👍
  2. 👎
 9. 8

  1. 👍
  2. 👎
 10. Minofu

  1. 👍
  2. 👎
 11. D

  1. 👍
  2. 👎
 12. a

  1. 👍
  2. 👎
 13. Undanganyifu

  1. 👍
  2. 👎
 14. Si more majivu...

  1. 👍
  2. 👎
 15. Nimesahao

  1. 👍
  2. 👎
 16. Cjui

  1. 👍
  2. 👎
 17. tafadhali sijui jibu

  1. 👍
  2. 👎
 18. Sijuwi

  1. 👍
  2. 👎
 19. 1.Maneno matamu

  1. 👍
  2. 👎
 20. Sijui

  1. 👍
  2. 👎
 21. Sharon

  1. 👍
  2. 👎
 22. Cjui

  1. 👍
  2. 👎

Jibu swali hili

Jina la kwanza

jibu lako