Kiswahili

Kutoa udhuru
Kutia makali
Kupiga ramli
Kufanua irda
Enda mbweu
Tanua kifua
Faya kun faya

  1. 👍
  2. 👎
  3. 👁

Jibu swali hili

Jina la kwanza

jibu lako