Kiswahili

Unda vitenzi kutokana na mkufunzi

  1. 👍
  2. 👎
  3. 👁

Jibu swali hili

Jina la kwanza

jibu lako