Makwa

Jaza neno ambalo ni kinyume cha lile lililopigwa mstari katika sentensi;
(i) Vile vitu ulivyovichanganya itakubidi
(ii) Bomba hili limeziba mwite fundi aweze

  1. 👍
  2. 👎
  3. 👁
  1. Limepasuka

    1. 👍
    2. 👎

Jibu swali hili

Jina la kwanza

jibu lako